Ik ben Bart Hilhorst.
Ik werk als interactieontwerper/internetadviseur bij Sabel Online.
Ik heb Industrieel Ontwerpen gestudeerd aan de TU Delft.
Ik heb me gespecialiseerd in interactie ontwerpen.
Ik woon in Amsterdam.

Electronische post:

barthilhorst@gmail.com

Curriculum Vitae

Download PDF

Project: Regelhulp (2007-2008)

Mens·machine·nl :: Bart Hilhorst

In het kader van lastenverlichting voor burgers en geïnspireerd door de Omgevingsvergunning, is het ministerie van VWS het project Regelhulp gestart. Een website waar gecombineerd voorzieningen voor gehandicapten, zieken en ouderen kunnen worden angevraagd.

De rol van Tappan was advies over het aanvraagdeel. De ervaring van andere overheids ICT projecten kon ik hierbij inzetten.

Aanpak

Er werd samengewerkt in een team met andere partijen, specifiek bouwers (zowel front- als backend) en redacteuren. Bij het aanvraagdeel bleek vooral van belang om een 'gulden middenweg' te vinden. De aanvraagprocessen bij de deelnemende organisaties hadden namelijk enkele ingewikkelde verschillen

Door vanuit de inhoud deze verschillen op te zoeken, kon in overleg met die organisaties de oplossing gevonden worden.

Na diverse gebruikerstesten en revisies is de site afgelopen november live gegaan. Tijdens het innovatiefestival Zizani heeft de Regelhulp zowel de jury- als de publieksprijs gewonnen voor beste innovatie openbaar bestuur.

Opdrachtgever

Ministerie van VWS

Vaardigheden

 • Informatie analyse
 • Usability engineering

Project: Omgevingsvergunning (2006-2008)

Mens·machine·nl :: Bart Hilhorst

Om de aanvraag van vergunningen eenvoudiger te maken is het ministerie van VROM het project Omgevingsvergunning gestart. Hierin kunnen burgers en bedrijven verschillende samenhangende vergunningen centraal digitaal aanvragen.

Vanuit Tappan Communicatie werkte ik mee in het projectteam om de gebruiksvriendelijkheidte waarborgen. Verder assisteer ik bij de ontwikkeling van enkele pilots.

Aanpak

In aanloop naar de bouw van een volledig Omgevingsloket zijn enkele pilots ontwikkeld. Bij één daarvan heb ik geadviseerd over de inhoudelijke inrichting. Dit heb ik ook in de praktijk gebracht met de BRIKSwijzer. (BRIKS staat voor Bouw-, Reclame-, Inrit-, Kap- en Sloopvergunning).

Tijdens de ontwikkeling van het Omgevingsloket heb ik de vorderingen gedurende enkele maanden gereviewd op gebruiksvriendelijkheid-aspecten. Concreet gaf ik richtlijnen bij de bouw van het loket, welke door een externe partij word uitgevoerd.

Opdrachtgever

Ministerie van VROM

Vaardigheden

 • Informatie analyse
 • Usability engineering
 • Interactie ontwerp

Website: Het NIC (2007-2008)

Mens·machine·nl :: Bart Hilhorst

Het NIC is een bedrijf dat zich bezig houdt met inkoopprocessen. Voorheen vooral gericht op overheden, maar inmiddels duidelijker een adviserende en pro-actieve rol daarin. Dit komt nog niet genoeg naar voren in de website.

Tappan Communicatie is gevraagd om een functioneel en interactieontwerp te maken voor een nieuwe website van Het NIC.

Aanpak

Door interviews en enquête met stakeholders zijn de requirements voor de website verzameld. Door middel van personas en scenario's is de doelgroep van de website levend gemaakt. Daarna is de informatie geherstructureerd en is het interactieontwerp ontwikkeld.

Het grafisch ontwerp is bij Tappan uitgevoerd en samen met de uitgewerkte specificaties aan de website-bouwer doorgesproken. De vernieuwde site is nog niet live; naar verwachting gebeurt dat binnenkort.

Opdrachtgever

Het NIC

Vaardigheden

 • Interactie ontwerp

Aanvullend materiaal

Website: Geknipt voor de juiste baan (2006)

Mens·machine·nl :: Bart Hilhorst

Om de beeldvorming over gedeeltelijk arbeidsgeschikten te verbeteren is aan Tappan gevraagd om hiervoor een campagne te maken. Hierin werken verschillende organisaties (o.a. SZW, UWV, FNV, VNO-NCW) samen.

Onderdeel hiervan was een website waar praktische middelen voor werkgevers en praktijkvoorbeelden aangeboden worden.

Aanpak

In aansluiting op het communicatieplan is door middel van interviews met de verschillende organisaties blootgelegd welke informatiestromen ingezet konden worden. Op basis hiervan heb ik een functioneel en interactie-ontwerp ontwikkeld.

De look&feel van de website is aan de hand van de campagnestijl uitgewerkt door een grafisch ontwerper. Ook de bouw heeft plaatsgehad bij Tappan, waarbij ik de uitwerking en lancering aangestuurd heb.

Opdrachtgever

Ministerie van SZW

Vaardigheden

 • Informatie analyse
 • Interactie ontwerp

Aanvullend materiaal

Website: Vereniging van Gemeentesecretarissen (2006)

Mens·machine·nl :: Bart Hilhorst

Vanwege veranderingen in de gemeentepolitiek wilde de VGS een modernere en frissere uitstraling. Dit is door Tappan opgepakt door allereerst de positionering van de VGS, en in bredere zin gemeentesecretarissen, helder te krijgen.

Kernwaarden hierbij waren:

 • Informeren en signaleren
 • Visie vormen en mening geven
 • Onderling adviseren
 • Vertegenwoordigen

Aanpak

Door middel van interviews met de primaire doelgroep, de gemeentesecretarissen zelf, kon een beeld worden gevormd hoe de kernwaarden in de website terug konden komen. Door dit kwalitatieve onderzoek konden de behoeften op bruikbaarheid bij de doelgroep vastgelegd worden. Dit vormde de start voor het ontwerp van de website.

Naast de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl is een functioneel ontwerp gemaakt waarin het informeren (nieuws), mening geven (polls, reacties op artikelen) en onderling adviseren (afgeschermd gedeelte voor leden) een plek vonden.

Opdrachtgever

Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)

Vaardigheden

 • Informatie analyse
 • Interactie ontwerp

Afstudeerproject: Meeting Browser (2005)

Mens·machine·nl :: Bart Hilhorst

Tijdens mijn afstuderen bij TNO Technische Menskunde in Soesterberg heb ik mij bezig gehouden de ontwikkeling van een zogeheten Meeting Browser in het kader van het Europese onderzoeksproject AMI.

In een 'rich meeting room' werden vergaderingen op diverse manieren opgenomen. Beeld, geluid, presentaties en aantekeningen van de deelnemers werden gebruikt voor verschillende patroontechnologieën zoals spraak-, gebaren- en emotieherkenning. De kernvraag van mijn afstuderen was hoe al deze gegevens op een gebruiksvriendelijke manier konden worden gebruikt door de stakeholders van de vergadering.

Aanpak

Na een domein analyse waarin de stakeholders, taken en artefacten zijn onderzocht, zijn er enkele scenarios opgesteld om de processen binnen vergaderingen helder te krijgen. De interacties die plaats konden vinden binnen de Meeting Browser werden met een use case model beschreven.

Bij de conceptontwikkeling heb ik uit verschillende richtingen die van een dynamische query uitgewerkt. Op basis van de timeline van de vergadering kunnen hiermee informatievragen steeds verder verfijnd worden.

Met het prototype dat ik heb ontwikkeld in Macromedia Director heb ik gebruikerstest gedaan. De uitkomsten hiervan heb ik, na analyse, verwerkt in het prototype en gepresenteerd aan de AMI groep.

Opdrachtgever

TU Delft, TNO Human Factors

Vaardigheden

 • Informatie analyse
 • Usability engineering
 • Interactie ontwerp
 • Projectmanagement

Aanvullend materiaal

Overige projecten

Levensloopwijzer

Toen het ministerie van SZW de levensloopregeling invoerd, was er behoefte om werknemers te informeren over de financiële mogelijkheden daarvan. Met de levensloopwijzer kan eenvoudig worden bekeken hoe er verlof opgebouwd kan worden.

Deze wijzer was aanleiding voor Aegon om ons te benaderen voor een soortgelijke tool.


Watkiesjij en Weetjijveel

Jaarlijks draait de Provincie Noord-Holland een campagne om te informeren over de begroting. Twee opeenvolgende jaren heb ik de ontwikkeling van de actiesite begeleidt. Zie de site van 2007, Weetjijveel.nl (quiz) en 2008, Watkiesjij.nu (poll).


Panteia: Basis online

Basis is een tijdschrift dat aansprekende onderzoeken van Panteia bundelt. Na de fusie tot Panteia was een nieuwe website nodig, waarvoor ik het interactieontwerp en de informatiestructuur ontwikkeld heb.


WobWijzer

Uit een intern ontwikkeltraject bij Tappan is de WobWijzer voortgekomen. Met deze tool kunnen ambtenaren een aanvraag in het kader van de Wob (Wet Openbaarheid Bestuur) eenvoudig toetsen.


Quickscans

Bij Tappan heb ik verschillende quickscans uitgevoerd bij ICT-projecten die in de afrondende fase zaten. Zo konden nog enkele quick wins gevonden worden waarmee de eindproducten verbeterd konden worden.


Ninos del Futuro

Als vrijwilliger verzorg ik de website van Stichting Ninos del Futuro, een organisatie die zich inzet voor ontheemde kinderen in Peru.